“Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” phát huy hiệu quả

11/05/2017 10:36

Chương trình xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” ở Tiền Giang đã phát huy nhiều hiệu quả.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Mô hình bến khách an toàn. Ảnh: Hải Đường 

Chiều 10/5, Thường trực Ban ATGT tỉnh Tiền Giang, triển khai chương trình hành động thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016-2020.

Tại hội nghị các thành viên Ban chỉ đạo cho rằng, nhiều năm qua các địa phương đã xây dựng được nhiều mô hình đạt hiệu quả như: Đoạn sông văn hóa an toàn; Lái phương tiện du lịch an toàn; Bến đò ngang an toàn…Bên cạnh đó vẫn có nhiều mô hình kém hiệu quả cần phải loại bỏ ngay, để tập trung xây dựng mô hình mới, nhân rộng những mô hình đạt hiểu quả.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó giám đốc Sở GTVT, Phó Ban chỉ đạo cho biết, cần tập trung xây dựng mô hình văn hóa tại cảng, bến, cụm dân cư, bến khách du lịch, đơn vị hành nghề trên các tuyến đường thủy nội địa. Đặc biệt, chú trọng đến các đối tượng học sinh, trẻ em vùng thành thị, nông thôn, đối tượng thuyền chèo…tổ chức nhiều lớp học bơi để bảo vệ tính mạng minh. Đồng thời, Ban chỉ đạo cũng chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền để người dân ý thức hơn, khi lưu thông trên sông, kênh, rạch.

Cũng theo ông Công, trong giai đoạn 2011-2015  Ban chỉ đạo phòng trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” đã xây dựng được 32 mô hình, những mô hình này đến nay vẫn duy trì và hoạt động tốt, tới đây sẽ nhân rộng. Qua áp dụng mô hình, công tác đảm bảo TTATGT được nâng lên rõ rệt; ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT trong nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực.

Hải Đường