Video: Đưa cần cẩu áp sát cầu Ghềnh

27/03/2016 13:15

Sáng 27/3, lực lượng cứu hộ đã tiến hành đưa cần cẩu áp sát cầu Ghềnh, chuẩn bị công tác trục vớt.

Cần cẩu được đưa áp sát cầu Ghềnh.

Lực lượng cứu hộ đã tiến hành đưa sà lan áp sát cầu Ghềnh, chuẩn bị cho công tác trục vớt.

Theo quan sát, khi sà lan được đưa đến gần cầu, lực lượng cứu hộ tiến hành cố định 4 góc của sà lan lại, không để bị trôi khi trục vớt.

Dưới đây là một số hình ảnh và clip PV Báo Giao thông ghi nhận được:

 Một số hình ảnh công tác trục vớt cầu Ghềnh sáng nay:

Lực lượng cứu hộ cố định 4 góc sà lan
 
Khi sà lan đang được cố định, các tàu loại nhỏ vẫn được đi qua.
 
 
Linh Hoàng - Vĩnh Phú