Video: Lễ ký kết chương trình phối hợp đảm bảo TTATGT

10:19, 09/01/2016

Ngày 8/1, UB ATGT Quốc gia phối hợp với công ty Cổ phần ô tô Trường Hải đã tổ chức ký kết.

Video: Lễ ký kết chương trình phối hợp đảm bảo TTATGT 1

UB ATGT Quốc giaphối hợp với công ty Cổ phần ô tôTrường Hảiđã tổ chức “Lễ ký kếtChương trình phối hợp đảm bảo trật tựATGTgiai đoạn 2016- 2018”.

Ngày 8/1, UB ATGT Quốc gia phối hợp với công ty Cổ phần ô tô Trường Hải đã tổ chức “Lễ ký kết Chương trình phối hợp đảm bảo trật tự ATGT giai đoạn 2016- 2018”. Phó thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch UB ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ GTVT – Phó Chủ tịch thường trực UB ATGT Quốc gia Đinh La Thăng đã tham dự và chủ trì buổi lễ.

Lễ ký kết là một trong những hoạt động thực hiện chương trình Thập kỉ hành động vì ATGT đường bộ 2011-2020 của Liên hiệp quốc, chương trình Năm công tác ATGT 2016, đồng thời thực hiện chủ trương của Chính phủ, UB ATGT Quốc gia về việc huy động nguồn lực xã hội hóa trong công tác đảm bảo trật tự ATGT với tổng kinh phí 15 tỷ đồng.

Nội dung phối hợp tập trung vào các lĩnh vực: Tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật về trật tự ATGT; Tập huấn cho các doanh nghiệp vận tải; Nghiên cứu về ATGT đối với ô tô; Các tiêu chuẩn quy chuẩn kiểm định kỹ thuật phương tiện và công tác đăng kiểm; Hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công tác đảm bảo ATGT; Hỗ trợ chương trình “Vòng tay nhân ái” của UB ATGT quốc gia.

Ngọc Hinh - Hoàng Nam