Việt Nam có thể kéo giảm tai nạn giao thông xuống mức bằng 0?

08/11/2018 15:57

Việt Nam, Thụy Điển cùng hợp tác hướng đến mục tiêu kéo giảm TNGT xuống mức gần như bằng 0...

Trần Duy