Vincem Bỉm Sơn cắt hợp đồng với doanh nghiệp chở quá tải

26/07/2014 07:50

Đại diện lãnh đạo cao nhất của Vicem Bỉm Sơn vừa cam kết sớm chấm dứt tình trạng để cho xe quá tải xuất phát ngay từ trong nhà máy.