Vĩnh Phúc: 91% đường giao thông nông thôn đã bê tông hóa

09/03/2017 15:15

Theo Sở GTVT Vĩnh Phúc, toàn tỉnh có tổng chiều dài 6.988km đường bộ, đến nay đã cơ bản được nhựa hóa...

Vĩnh Phúc: 91% đường giao thông nông thôn đã bê tông hóa 1

Đường giao thông nông thôn đã bê tông hóa tại huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Trong đó, có 4 tuyến quốc lộ đi qua, dài tổng cộng 119km gồm: QL2, QL2 tránh TP Vĩnh Yên và QL2B, QL2C được ủy thác cho Sở GTVT quản lý. Đường tỉnh có 18 tuyến đường, dài tổng cộng 330km, 100% mặt đường đã được nhựa hóa, bê tông hóa. Đường đô thị có tổng chiều dài 181km, tỷ lệ mặt đường được nhựa hóa đạt 100%.

Đặc biệt, địa phương có 4.199 km đường giao thông nông thôn, tỷ lệ mặt đường được bê tông hóa đạt 91%. Đường giao thông nội đồng có tổng chiều dài 2.159km, trong đó có 1.115km đường trục chính với tỷ lệ mặt đường được bê tông hóa đạt 59,3%.

 Để có được kết quả đó, Vĩnh Phúc đã có cơ chế hỗ trợ thiết thực cho người dân trong công cuộc xây dựng giao thông nông thôn, như tỉnh hỗ trợ 40% kinh phí đối với các xã đồng bằng, 50% đối với các xã trung du, 60% đối với các xã miền núi và 100% đối với 17 xã khó khăn và đặc biệt khó khăn; Hỗ trợ 1 tỷ đồng/km cứng hóa mặt đường giao thông nội đồng, người dân tự đóng góp ngày công, phương tiện, tổ chức thi công và giám sát...

Hải Quỳnh