WB hỗ trợ Việt Nam chống biến đổi khí hậu lĩnh vực GTVT

10/11/2018 11:27

WB và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức hỗ trợ kĩ thuật các vấn đề biến đổi khí hậu lĩnh vực GTVT.

WB hỗ trợ Việt Nam chống biến đổi khí hậu lĩnh vực GTVT 1

Lượng phương tiện giao thông đường bộ gia tăng nhanh là nguyên nhân gây phát thải khí nhà kính - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa tiếp nhận kết quả bước đầu của các dự án hỗ trợ kĩ thuật về biến đổi khí hậu trong lĩnh vực GTVT do Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) thực hiện.

Đại diện Vụ Môi trường, Bộ GTVT cho biết, Bộ GTVT đã tích cực phối hợp với WB và GIZ triển khai dự án “Giải quyết các vấn đề vế biến đổi khí hậu trong lĩnh vực GTVT” (dự án ACCT) và dự án “Thúc đẩy chiến lược khí hậu tại các quốc gia cơ giới hóa nhanh” (dự án TracS). Đây là những dự án triển khai nhằm thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính, chống biến đổi khí hậu. Trong đó, riêng lĩnh vực GTVT đến năm 2030 dự kiến giảm 0,6% lượng phát thải khí nhà kính.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết, Việt Nam là nước đang phát triển, việc giảm thiểu khí thải nhà kính và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu còn hạn chế. Hiện tượng sạt lở tại các khu vực dọc ven biển; vấn đề mực nước biển dâng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long,... đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến GTVT. 

“Các dự án trên là một trong những giải pháp đột phá để ngành GTVT áp dụng vào thực tiễn, đồng thời tiếp tục nghiên cứu để có những giải pháp phù hợp với tình hình GTVT Việt Nam”, Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ cũng cho biết, Bộ GTVT đã giao Viện Chiến lược GTVT là đầu mối tiếp quản hỗ trợ kỹ thuật của WB, tham mưu Bộ GTVT thực hiện và triển khai kết quả của dự án; Đồng thời tiếp tục nghiên cứu những giải pháp phù hợp với tình hình của Việt Nam và ngành GTVT để tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả hơn.

Kỳ Nam