Xây dựng đề án đảm bảo ATGT đường sắt

17/04/2014 09:22

Bộ GTVT vừa giao TCT ĐSVN xây dựng đề án "Đảm bảo ATGT đường sắt đến năm 2020, tầm nhìn 2030" để giải quyết các nguyên nhân chính gây TNGT hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT đường sắt. 

Bộ GTVT vừa giao TCT ĐSVN xây dựng đề án “Đảm bảo ATGT đường sắt đến năm 2020, tầm nhìn 2030” để giải quyết các nguyên nhân chính gây TNGT hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT đường sắt.

xây dựng đề án đảm bảo atgt đường sắt

Đề án sẽ nghiên cứu và đề xuất Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các văn bản, quy định liên quan đến đảm bảo ATGT đường sắt; xây dựng các dự án đầu tư cấp bách trước mắt và lâu dài đảm bảo an toàn chạy tàu, giảm thiểu TNGT trên cả 3 tiêu chí, phù hợp với Quy hoạch phát triển đường sắt Việt Nam. Hiện đường sắt quốc gia có chiều dài khoảng gần 3.000km từ Bắc đến Nam, trong đó có nhiều nguy cơ mất ATGT như đường ngang dân sinh, bán kính cong nhỏ, lấn chiếm hành lang ATGT...

Nguyễn Hồng