Xây dựng ý thức an toàn hàng không trong toàn hệ thống

13/12/2014 10:53

Trong ngành Hàng không, lỗi hệ thống được coi là lỗi rất nặng. Lỗi hệ thống được xác định khi vi phạm xảy ra do khiếm khuyết trong việc xây dựng và vận hành hệ thống quản lý an toàn...

Xây dựng ý thức an toàn hàng không trong toàn hệ thống 1
Sau giờ bay, tiếp viên HKVN hội ý tại Cảng HKQT Nội Bài

Đến nay, đã có những lỗi hệ thống điển hình được nhà chức trách hàng không phát hiện. Ví dụ như những khiếm khuyết của hệ thống giám sát an toàn, đảm bảo chất lượng bảo dưỡng của một hãng hàng không qua một đợt thanh tra của Cục Hàng không VN năm 2009. Hay khuyến cáo của Nhà chức trách hàng không Pháp năm 2008 về khả năng xem xét đưa một hãng hàng không vào danh sách cần tăng cường kiểm tra chỉ vì hệ thống quản lý của hãng đó không có hồi âm đối với khuyến cáo về việc tài liệu khai thác trên tàu bay khi bay đến Pháp bị thiếu trang do nhân viên sơ suất không đưa trở lại tàu bay sau khi đem đi làm thủ tục bay. Lỗi của nhân viên là cá biệt, nhưng lỗi của lãnh đạo không phản hồi khuyến cáo là lỗi hệ thống, vì trong trường hợp này hệ thống quản lý an toàn không hoạt động.

Bảo đảm an toàn hàng không là một hệ thống. Hiện nay, một hãng hàng không của quốc gia nào đó sẽ bị đưa vào danh sách “đen” về an toàn nếu hãng hàng không đó vi phạm tiêu chuẩn an toàn mang tính hệ thống dẫn tới tai nạn tàu bay, có nghĩa là hãng đó chịu sự giám sát yếu kém của nhà chức trách hàng không của quốc gia đó. Nhà chức trách hàng không của quốc gia đó yếu kém có nghĩa là tất cả các hãng hàng không chịu sự giám sát của nhà chức trách hàng không đó đều có nguy cơ để xảy ra tai nạn hàng không. Do đó, sẽ không chỉ riêng hãng hàng không gây tai nạn mà tất cả các hãng hàng không của quốc gia đó đều bị vào danh sách cấm bay quốc tế. Như vậy, không phải chỉ một vài đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các quy định, mà toàn ngành Hàng không phải thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn hành không. 

Ý thức trách nhiệm đối với công tác bảo đảm an toàn hàng không là của toàn bộ hệ thống, trước hết phải từ tất cả các cấp lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu tổ chức, đơn vị. Đây là một nội dung rất quan trọng trong quá trình xây dựng văn hóa an toàn hàng không để thực hiện thắng lợi Cuộc vận động nâng cao nhận thức về văn hóa an toàn hàng không giai đoạn 2014 - 2020.

Nhật Minh