Xe hết đăng kiểm, vô tư chở quá tải tại mỏ đá Mỹ Trang

21/05/2017 07:25

Hầu hết các xe tải hoạt động mỏ đá Mỹ Trang (Đức Phổ, Quảng Ngãi) hết hạn đăng kiểm, cơi thành thùng...

Xuân Huy