Xe máy điện sẽ phải nộp phí đăng ký và cấp biển từ 1/7/2016

17/12/2015 15:36

Kể từ ngày 1/7/2016 trở đi, chủ tài sản khi làm thủ tục đăng ký xe với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Xe máy điện sẽ phải nộp phí đăng ký và cấp biển từ 1/7/2016 1
 

Theo Văn bản 18182/BTC-CST vừa được Bộ Tài chính gửi các bộ, ngành và cơ quan thuế các địa phương, chủ tài sản đang sử dụng xe máy điện khi làm thủ tục đăng ký xe tại cơ quan công an chỉ được miễn lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số xe máy điện đến hết ngày 30/6/2016.

Kể từ ngày 1/7/2016 trở đi, chủ tài sản khi làm thủ tục đăng ký xe với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải đến cơ quan thuế làm thủ tục kê khai lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số xe máy điện và phải nộp lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số xe máy điện theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đăng ký, cấp biển số xe máy điện thực hiện theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BCA ngày 22/10/2015 của Bộ Công an bổ sung Điều 25a Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 4/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.

C.Sơn