Xe máy mới phải gắn nhãn thông tin về mức “ăn xăng”

27/12/2018 16:20

Nhãn năng lượng được dán trên mô tô, xe gắn máy trước khi đưa ra thị trường...

Xe máy mới phải gắn nhãn thông tin về mức “ăn xăng” 1

Từ 1/1/2020 việc dán nhãn tiêu thụ nhiên liệu trên xe máy là bắt buộc

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 59/2018 hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp trong nước và nhập khẩu chưa qua sử dụng.

Nội dung của thông tư quy định, mẫu xe phải được thử nghiệm tại cơ sở thử hợp pháp để có đánh giá mức tiêu thụ nhiên liệu, phương pháp thử có thể độc lập hoặc kết hợp với thử nghiệm khí thải. Cơ sở sản xuất, nhập khẩu xe phải công khai thông tin về mức độ tiêu thụ nhiên liệu của kiểu loại xe theo các hình thức: gửi kết quả để đăng tải trên trạng điện tử của cơ quan quản lý chất lượng phương tiện; đăng trên trang điện tử của cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh xe (nếu có); duy trì thông tin công khai trong suốt quá trình cung cấp xe ra thị trường. Nhãn năng lượng được dán trên mô tô, xe gắn máy trước khi đưa ra thị trường và đến khi xe được bàn giao cho người tiêu dùng. Nhãn năng lượng được in theo mẫu quy định của Bộ Công thương.

Cơ sở sản xuất, nhập khẩu chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung mức tiêu thụ nhiên liệu đã được công khai; đồng thời lưu trữ tài liệu liên quan ít nhất trong 3 năm.

Bộ GTVT giao Cục Đăng kiểm VN tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về dán nhãn năng lượng. Trường hợp nhận được phản ánh, khiếu nại về vi phạm của cơ sở sản xuất, nhập khẩu xe và phát hiệu dấu hiệu vi phạm của mức tiêu thụ nhiên liệu đã công khai, cơ quan quản lý chất lượng có quyền yêu cơ sở sản xuất, nhập khẩu phải thử nghiệm lại mức tiêu thụ nhiên liệu.

Thông tư có hiệu lực từ 1/1/2020, tuy nhiên cũng khuyến khích cơ sở sản xuất, nhập khẩu thực hiện việc công khai thông tin mức tiêu thụ nhiên liệu và dán nhãn năng lượng trước thời hạn trên.