Xe quá tải lưu hành bằng biên bản... vi phạm

15/09/2014 07:10

Việc tài xế chưa chấp hành xong quyết định xử phạt này đã tiếp tục mắc vi phạm khác diễn ra khá phổ biến. Tình trạng này cho thấy những xử lý vi phạm hành chính chưa đủ sức răn đe...