Xe quá tải mất dạng trước xe "khủng" của Thanh tra đường bộ

15/10/2014 16:29

Có xe chuyên dụng loại "khủng" tại điểm "nóng" Kỳ Anh, Hà Tĩnh, không còn cảnh xe tải xếp hàng chờ vượt trạm cân, hàng loạt xe tải "ngủ đông" sớm trong gara bảo dưỡng.