Xe vào đăng kiểm đều cắt bỏ hết kết cấu chờ

03/07/2014 13:06

Đây là khẳng định của ông Lê Hoàng Phong - Phó giám đốc phụ trách Chi cục Đăng kiểm Cà Mau. Theo ông Phong, trên địa bàn tỉnh Cà Mau không có xe cơi nới thùng để chở quá tải.

Đây là khẳng định của ông Lê Hoàng Phong - Phó giám đốc phụ trách Chi cục Đăng kiểm Cà Mau. Theo ông Phong, trên địa bàn tỉnh Cà Mau không có xe cơi nới thùng để chở quá tải. Chỉ có một số xe cũ trước đây do chưa đo kích thước thùng hàng, nay tiến hành đo thì bị dư so với thiết kế và một số xe có gắn kết cầu chờ để be thêm thùng hàng nhằm tránh hàng hóa rơi vãi khi vận chuyển.


Đối với xe cơ giới có kết cấu chờ nhằm gắn thêm thanh gỗ hoặc sắt để be thêm thùng hàng thường là các xe mới sản xuất. “Khi chủ đưa xe đến Chi cục Đăng kiểm Cà Mau để đăng kiểm, đăng kiểm viên sẽ kiểm tra sơ bộ, nếu phát hiện xe có kết cấu chờ sẽ giải thích kỹ càng cho chủ xe biết. Bởi theo quy định, tất cả các chủ  xe này phải tự cắt bỏ kết cấu chờ trước khi đưa xe vào quy trình đăng kiểm, nếu không đều bị loại. Sau khi được giải thích, các chủ xe đã chủ động đưa xe đi cắt bỏ kết cấu chờ rồi mới quay lại đăng kiểm”- ông Phong nói.

Danh sách các xe có thùng không đạt tiêu chuẩn theo quy định ở Cà Mau xem tại đây

Hồng Thủy