Xử lý 21 điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ TNGT cao

15/07/2015 11:10

Sáu tháng đầu năm, Tổng cục ĐBVN đã xử lý 21 điểm đen, điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

xử lý 21 điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tngt cao
Một điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên QL5 đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) cho biết, 6 tháng đầu năm, đã xử lý 21 điểm đen mất an toàn giao thông, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Đồng thời, Tổng cục thường xuyên rà soát, xử lý các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn trong quá trình khai thác.

Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ VN đã phối hợp với các đơn vị quản lý đường sắt thực hiện tăng cường công tác đảm bảo ATGT tại 38 vị trí giao cắt đường sắt với quốc lộ bằng cách sơn gờ giảm tốc, bổ sung biển báo... bằng nguồn kinh phí bảo dưỡng thường xuyên. Tăng cường thực hiện sơn phản quang tim đường, tẩy vạch sơn cũ không hợp lý, sơn kẻ lại vạch sơn bị mờ, sơn bổ sung vạch kẻ đường 250km trên 6 tuyến quốc lộ.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục Đường bộ VN đã sửa chữa, bổ sung hộ lan tôn sóng tại các vị trí nguy cơ mất an toàn giao thông trên quốc lộ với tổng chiều dài 44,3km. Đồng thời, rà soát và đề nghị cho phép đầu tư xây dựng hộ lan tôn sóng đối với các đoạn tuyến đường bộ song song sát gần với đường sắt có nguy cơ mất an toàn giao thông, chiều dài 70,9km. 

Bên cạnh đó, Tổng cục ĐBVN đã duy trì 10 số điện thoại đường dây nóng, các đơn vị cơ sở duy trì 104 số điện thoại dọc theo tuyến đường quản lý, đăng công khai trên các biển báo. Kết quả, qua đường dây nóng trên Tổng cục đã tiếp nhận 1.500 tin, xử lý 800 tin, chuyển các cơ quan có liên quan để xử lý 700 tin; phát hiện những bất hợp lý trong công tác tổ chức giao thông, bất cập trong cơ chế chính sách cũng như việc thực thi cấp cơ sở để từ đó có sự điều chỉnh phù hợp.

Để nâng cao công tác đảm bảo ATGT, Tổng cục Đường bộ VN sẽ tăng cường đôn đốc các đơn vị quản lý đường bộ thực hiện đúng thời hạn việc khắc phục các “điểm đen” đã đủ hồ sơ quy định; chủ động phát hiện và khắc phục kịp thời các yếu tố gây mất an toàn trên hệ thống quốc lộ; thường xuyên kiểm tra để bổ sung, điều chỉnh kịp thời hệ thống cọc tiêu, biển báo đường bộ; xây dựng biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên các đèo dốc nguy hiểm...

Trần Duy