Xử lý gần 5.000 vụ vi phạm ATGT đường thủy

18/03/2015 09:28

Thanh tra Bộ GTVT cho biết, thời gian qua lực lượng thanh tra các Sở GTVT đã thực hiện hơn 7.100 cuộc kiểm tra.

xử lý gần 5.000 vụ vi phạm atgt đường thủy
 

Thanh tra Bộ GTVT cho biết, thời gian qua lực lượng thanh tra các Sở GTVT đã thực hiện hơn 7.100 cuộc kiểm tra việc chấp hành pháp luật trên đường thủy, qua đó phát hiện gần 5 nghìn vụ vi phạm, ra quyết định xử phạt hơn 4.400 vụ với số tiền hơn 11,5 tỷ đồng. Thanh tra các Sở cũng đình chỉ hoạt động 405 bến thủy và 285 phương tiện thủy không đảm bảo an toàn.

Ở lĩnh vực hàng hải, các cảng vụ Hàng hải đã thực hiện hơn 5.100 cuộc thanh tra, phát hiện 328 vụ vi phạm và xử phạt 291 vụ với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Lĩnh vực hàng không, thanh tra đã tiến hành 27 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, ban hành 53 quyết định xử phạt VPHC với số tiền 941 triệu đồng; xử phạt 237 tổ chức và cá nhân có hành vi VPHC trong lĩnh vực hàng không dân dụng với số tiền phạt hơn 1,5 tỷ đồng.

Cục Đường sắt VN đã tiến hành 9 cuộc thanh tra, hơn 1.300 cuộc kiểm tra chuyên ngành, phát hiện 345 vụ vi phạm, đã xử phạt 176 vụ vi phạm với số tiền gần 72 triệu đồng. Các lĩnh vực tập trung thanh, kiểm tra chủ yếu gồm việc chấp hành các quy định đảm bảo an toàn, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, bảo vệ kết cấu hạ tầng, việc chấp hành quy trình quy phạm của người thực thi nhiệm vụ...

Thiện Anh