Xử lý nghiêm xe quá hạn kiểm định tham gia giao thông

07/11/2018 08:45

Tỉnh Thừa Thiên-Huế chỉ đạo rà soát, công bố công khai phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định...

Xử lý nghiêm xe quá hạn kiểm định tham gia giao thông 1

Tỉnh Thừa Thiên- Huế yêu cầu rà soát, thống kê danh sách, công bố công khai các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định hoạt động, xử lý nghiêm (Ảnh minh họa)

Ngày 7/11, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 8602/UBND-GT gửi Sở GTVT, Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã và TP Huế yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động, xử lý nghiêm đối với các xe quá hạn kiểm định và xe hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu Sở GTVT chủ trì, làm việc với cơ quan Đăng kiểm trung ương và địa phương rà soát, thống kê danh sách, công bố công khai các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng lực lượng tham gia, đảm bảo kiểm soát tốt và xử lý có hiệu quả đối với các xe đã quá hạn kiểm định và xe hết niên hạn sử dụng theo yêu cầu của Bộ GTVT; báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ sơ kết, tổng kết ATGT tỉnh và cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Duy Lợi