Yên Bái: Xây dựng văn hóa giao thông trong học sinh, sinh viên

22/02/2017 15:37

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh Yên Bái vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị...

Yên Bái: Xây dựng văn hóa giao thông trong học sinh, sinh viên 1

CSGT Yên Bái tuyên truyền, nhắc nhở học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham giagiao thông

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh Yên Bái vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các địa bàn chỉ đạo các đơn vị thành viên, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền pháp luật và xử lý nghiêm thanh, thiếu niên và HS, SV vi phạm giao thông.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GD & ĐT triển khai cuộc thi “Giao thông học đường năm 2017”; Nâng cao chất lượng giáo dục ATGT trong trường học; Tổ chức cho HS, SV, phụ huynh ký cam kết chấp hành nghiêm quy định ATGT; Đưa nội dung ATGT vào lễ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp cuối tuần, sinh hoạt Đoàn, Đội... Đồng thời, quy định và thực hiện nghiêm việc đánh giá đạo đức đối với HS, SV vi phạm giao thông; Tổ chức lồng ghép giảng dạy “Văn hóa giao thông” cho HS, SV; Có hình thức kỷ luật đối với HS, SV vi phạm giao thông.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng TTKS và xử lý nghiêm HS, SV vi phạm giao thông, thông báo danh sách về cho các trường học. 

Quỳnh Anh